ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
Asten, 5 juli 2016

Evenals de voorgaande jaren wil de VVD het college complimenteren. De Voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven. Natuurlijk ook complimenten voor de betrokken ambtenaren. Ook de extra technische informatieavond stellen wij nog steeds zeer op prijs.

Voor ons ligt een stuk dat helder en duidelijk de richting weergeeft. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt, het gaat goed met de gemeente Asten. We hebben als raad flink moeten bezuinigen, het zuur hebben we dapper weggeslikt. Een tweede ronde bezuinigingen lag klaar maar gelukkig hebben we die op dit moment niet nodig.

Klik hier voor de volledige versie van de Algemene Beschouwingen in eerste termijn.
Klik hier voor de mede door onze fractie ingediende motie tegemoetkoming stormschade gedupeerde burgers en ondernemers.
VAN DE VOORJAARSNOTA 2016

Ton van Egmond
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail