NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD ASTEN

1 dec 2020 - VVD-kandidatenlijst voor 2e Kamerverkiezingen vastgesteld
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten die onze club de komende vier jaar gaan vertegen-
woordigen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw talent. Met bekende en minder bekende gezichten.
Dit zijn de mensen die vanuit de Tweede Kamer met óns nieuwe verhaal aan de slag gaan. En wat hebben.....
Lees verder »

3 nov 2020 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2021
De VVD heeft niet eerder een titel aan haar beschouwingen op een begroting gegeven. Dit is echter een uitzonder-
lijk jaar. Onze titel is ‘durf…. Durf te investeren. We leven in een uitzonderlijke, zelfs een beetje rare tijd. Vandaar! Van ‘Asten in Evenwicht’ naar ‘Samen op weg naar een duurzaam Asten!’ is niets meer over. Laten we dus.....
Lees verder »

31 okt 2020 - Mark Rutte wil graag nog een keer door
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met elkaar staan we op dit moment voor een enorme be-
proeving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart
die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven. Daarom stel ik mij opnieuw.....
Lees verder »

23 okt 2020 - In Memoriam Rick Faas (1949-2020)
Een echte Liberaal én iemand die hield van gezelligheid. Dat was de gisteren in zijn woonplaats Gemert overleden Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel overeind hield. Rick speelde zowel voor als achter de schermen een grote rol binnen de partij. Hij heeft in.....
Lees verder »

19 okt 2020 - Brede Welvaart
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont glashelder aan hoe kwetsbaar onze volksgezondheid is. Daarom denk ik dat onze volksgezondheid.....
Lees verder »

12 okt 2020 - Eenmansfracties VVD: Alleen in de raad, samen veel gemeen
Allebei gemeenteraadslid voor de VVD, allebei in een éénmansfractie, allebei een randstedeling die direct uit de hoek kan komen. En ze hebben nog veel meer gemeen.... Ton van Egmond (68) laat het liberale geluid horen in Asten, Jan Vroomans (57) doet dat in Gemert-Bakel. Ze groeiden beiden deels op zonder hun ouders. Ton.....
Lees verder »

7 jul 2020 - Reactie op de Voorjaarsnota 2020
De reactie van de VVD op de ‘Corona-nota’ kan dezelfde zijn als bij de behande-ling van de Voorjaarsnota 2019. Onze reactie zou erg kort kunnen uitvallen. De financiële problemen zijn groot. Wellicht een kleine aanvulling ten opzichte van 2019: de financiële problemen zijn héél erg groot!!! En hoe nu verder? VVD Asten is voor een.....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

Naar archief 2019 en eerder »»