WELKOM BIJ VVD ASTEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Asten
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Asten. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale mid-
denstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Grip op het Sociaal Domein
06-11-2018
De gemeente Asten werd in 2017 geconfronteerd met een
fors tekort op het Sociaal Domein. Bij de behandeling van
de Begroting 2018 heeft de raad daarom op 7 nov. 2017
unaniem een amendement aangenomen met als.....
Lees verder »
We maken er toch geen potje van?
06-11-2018
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Een klein
tekort in de meerjarenbegroting 2021. Maakt dit college er
een potje van? Van "Asten in Evenwicht" naar "Samen op
weg naar een duurzaam Asten!" lijkt een heleboel gaten....
Lees verder »


Meer nieuws....

Energietransitie
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....
Lees verder »
De Peel, een belangrijk deel van ons waterschap
12-02-2019
Als er een grote verscheidenheid aan taken is, dan is het
wel in de Peel. Er zit nogal wat spanning tussen Europese
natuurdoelen enerzijds en anderzijds de leef- en werkom-
geving van de Peelbewoners. Wie kan daar dan beter de....
Lees verder »

JanBazuin
Namens Asten: netwerkbestuurder VVD Peelland
Tel.: 0493-696131 / 06-53508386
Stuur me een mail