WELKOM BIJ VVD ASTEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Asten
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Asten. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »


Meer nieuws....

06-11-2018
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Een
klein tekort in de meerjarenbegroting 2021. Maakt dit
college er een potje van? Van "Asten in Evenwicht" naar
"Samen op weg naar een duurzaam Asten!" lijkt een.....

Lees verder »
06-11-2018
De gemeente Asten werd in 2017 geconfronteerd met
een fors tekort op het Sociaal Domein. Bij de behande-
ling van de Begroting 2018 heeft de raad daarom op
7 november 2017 unaniem een amendement aange.....

Lees verder »
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de genera-
ties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi
opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over
een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen.....

Lees verder »

JanBazuin
Namens Asten: netwerkbestuurder VVD Peelland
Tel.: 0493-696131 / 06-53508386
Stuur me een mail