ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE VOORJAARS-
Asten, 26 juni 2012

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2012 vond de bespreking plaats van de voorjaarsnota van de gemeente Asten. Deze voorjaarsnota bevat twee scenario's, waarbij VVD Asten duidelijk kiest voor scenario #1 en niet voor scenario #2, dat uitgaat van lastenverzwaring door middel van verhoging van de OZB.

Een aardig detail is dat scenario #1 nagenoeg geheel aansluit bij de uitslag van de enquête die is gehouden onder de inwoners van Asten. Onze complete motivatie kunt u terug lezen in bijgevoegde Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2012. Voor meer informatie of een toelichting op het standpunt van de VVD Asten kunt u terecht bij uw volksvertegenwoordigers namens de VVD, zie onder de knop Fractie.
NOTA 2012

Jan Bazuin
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-696131 / 06-53508386
Stuur me een mail

Ton van Egmond
Raadslid VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail