AANBIEDING VAN HET REKENKAMERRAPPORT 'GRIP OP
Asten, 6 november 2018

De gemeente Asten werd in 2017 geconfronteerd met een fors tekort op het Sociaal Domein. Bij de behandeling van de Begroting 2018 heeft de raad daarom op 7 november 2017 unaniem een amendement aangenomen met als onderwerp 'Sturing op tekorten sociaal domein'.

De raad wilde nadrukkelijker gaan sturen op werkwijze en tekorten binnen het Sociaal Domein en wilde om die reden in 2018 een rekenkameronderzoek laten uitvoeren. In het coalitieakkoord 2018-2022 is de noodzaak voor optimale grip op de processen en financiën in het sociale domein nogmaals bevestigd.

Wilt u het hele rapport lezen, dat tijdens de raadsvergadering op 6 november door haar technisch voorzitter Ton van Egmond werd aangeboden aan de voorzitter van de raad (zie foto), klik dan hier.HET SOCIAAL DOMEIN'
Technisch voorzitter van de Reken-kamercommissie, Ton van Egmond biedt burgemeester Vos het rapport aan