MAAK KENNIS MET FRANS JANSSEN
Asten, 6 maart 2018

Vanaf 2010 heb ik mijzelf politiek actief ingezet voor de Astense VVD. Daar kwam in het voorjaar van 2015 een einde aan. Wij zijn toen met ons gezin verhuisd naar Curaçao. Mijn vrouw Fransjesca is daar geplaatst als Aalmoezenier op de Marine Basis Parera en zelf ben ik als Installatiemanager verantwoordelijk voor de uitbreiding en renovatie van Curaçao International Airport. In de zomer van 2019 komen wij weer terug wonen in Asten. Graag wil ik mij dan weer politiek actief gaan inzetten voor onze gemeente, vandaar dat ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Een paar keer per jaar komen wij terug in Asten. Het
voordeel van tijdelijk ergens anders wonen is dat je
Asten in heel anders perspectief gaat bekijken. Ik vind
Asten een geweldig dorp waar ik tot aan onze verhui-
zing in 2015 mijn hele leven heb gewoond.

Desondanks kunnen er wat mij betreft wel een aantal
zaken veranderen. Als ik weer eens door Asten loop,
denk ik regelmatig "hadden ze dat park niet wat beter
bij kunnen houden" of "er zit tegenwoordig wel veel
onkruid tussen de stoep". Dat vind ik jammer. Wat mij
betreft mag hier weer in geïnvesteerd worden om
Asten weer wat mooier te maken voor haar inwoners.

Ook valt mij op dat nu nog steeds dezelfde zaken
spelen. Anneke de Bruin staat er nog steeds. Bij de
werkzaamheden op het Bartholomeus terrein zit nou
ook niet echt de vaart erin. En ondanks dat er op één
van de oude 'Thijssen terreinen' binnenkort ontwikke-
ling gaat plaatsvinden, liggen diverse andere terreinen
er nog steeds verloederd bij. Ik vind dit een teleurstel-
lende ontwikkeling waar de gemeente wat mij betreft
een veel te afwachtende houding aanneemt.

Ditzelfde geldt wat mij betreft voor nieuwe woning-
bouwprojecten. Willen we Asten interessant houden
als forenzen gemeente voor de slimste regio van Ne-
derland, dan zullen we moeten investeren in huis-
vesting. De huidige nieuwbouwprojecten zijn te klein-
schalig als je dat vergelijkt met andere gemeenten in
de regio, die ondanks de crisistijden van afgelopen
jaren stug hebben doorontwikkeld. Hierdoor hebben
zij een voorsprong op andere gemeenten.

Ook zal Asten actiever bovenlokaal moeten lobbyen
voor een snelle en juiste aanpak van de ontsluitings-
wegen rondom Asten. De problematiek op A67, waar
ik tot 2015 dagelijks gebruik van maakte, wordt met de dag erger. Er wordt te lang nagedacht over "oplossingen" zoals 'slim rijden' en mensen stimuleren buiten de spits te rijden. Onzin wat mij betreft! Er moet gewoon snel asfalt bijkomen om het probleem echt aan te pakken. Ook De Ruit staat weer op de agenda en dit blijft noodzakelijk om een juiste verlichting te geven in de verkeersdrukte, zeker tijdens calamiteiten, aangezien er nu geen goed alternatief is om langs Eindhoven te rijden.

Ik ben ervan overtuigd dat bij dit soort onderwerpen de VVD als landelijke partij een voordeel heeft ten opzichte van lokale partijen.

Ook initiatieven van burgers kunnen wat mij betreft beter ondersteund worden door de gemeente. Het afketsen van een duurzaam particulier project zoals de zonnefarm op de Waardjesweg vind ik onbegrijpelijk. Blijkbaar is er aan de regeldruk de afgelopen jaren nog niet veel veranderd.

Gelukkig is mijn geboortedorp door het gebruik van sociale media nooit ver weg. Al is het wel een gemis dat ik hier niet van die lekkere Astense kruimelvlaai kan genieten.

Graag wil ik mij namens de Astense VVD bij mijn terugkomst in Asten weer volop inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap om zo te werken aan een echt leefbaar Asten.
Kies voor DOEN, stem 21 maart VVD.
Duidelijk, doorpakken, doen!