KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BART VERHEES
's-Hertogenbosch, 15 juni 2015

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun laatste vergadering van de bestuursperiode 2011-2015 afscheid genomen van 32 Statenleden, onder wie Bart Verhees uit Someren, die namens de VVD vier jaar lang (2011-2015) zitting had in de Staten.
Bart Verhees (53) ontving bij zijn afscheid de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de Staten was hij lid van de Themacommissie voor Transitie Stad en Platteland en de Commissie voor Ecologie en Ruimte.

Bart Verhees is agrarisch ondernemer bij HW Verhees Beheer BV/MTS Verhees en is sinds 1992 politiek en bestuurlijk actief.

Daarnaast heeft hij zich jaren ingezet voor de agrarische sector. Zo was hij zeven jaar voorzitter van ZLTO-afdeling Someren en bestuurslid van PION. Bart was ook voorzitter van de vereniging MiVeS (mineralenvereniging Someren). Hij is actief geweest als penningmeester in het bestuur van de Agrarische Bedrijfsverzorging.

Bart Verhees was ook acht jaar VVD-raadslid in de gemeente
Someren en zes jaar lang penningmeester in het bestuur van de VVD afdeling Someren-Asten.

Het bestuur feliciteert Bart Verhees met zijn Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten.

Petri Kusters-Sonnemans
Secretaris VVD Asten
Tel.: 0493-440084 / 06-12382414
Stuur me een mail