ARCHIEF MET OUDERE PUBLICATIES VVD ASTEN

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

4 nov 2014 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015
De begroting voor 2015 is de eerste begroting “Asten in Balans”. Wij willen de ambtenaren complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de technisch toelichting was helder en maakte een aantal zaken duidelijk. De VVD maakt het college de complimenten voor de sluitende begroting. Niet makkelijk in deze tijd, dat realiseren.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

8 jul 2014 - Behandeling Voorjaarsnota 2014
De VVD wil de complimenten uitdelen aan de betrokken ambtenaren en de wethouder financiën en daarmee ook aan het voltallige college. De voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven. Deze 1e voorjaarsnota brengt direct een onplezierige verrassing met zich mee in de vorm van een geprognotiseerd structureel tekort van.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

26 mrt 2013 - VVD kondigt motie aan betreffende megastal Slobeendweg Heusden
De Astense VVD-fractie kondigt een motie aan betreffende een megastal aan de Slobeendweg in Heusden. De motie zal worden ingediend om het college van B&W te verzoeken een MER rapport op te laten maken. De motie zal worden behandeld in de raadsvergadering van 9 april a.s. Aan de Slobeendweg 5 wordt een rundveebedrijf....
Lees verder »

5 mrt 2013 - Voorstel VVD zet deuren open voor nieuwe commissieleden
Tijdens de raadvergadering van de gemeente Asten van 5 maart 2013 heeft de VVD een voorstel ingediend voor een aanpassing van de verordening waardoor het mogelijk wordt om één jaar voor nieuwe verkiezingen nieuwe burgercommissieleden toe te laten bij de commissies. Dit voorstel maakt toetreding van nieuwe.....
Lees verder »

6 nov 2012 - Begroting Gemeente Asten unaniem vastgesteld
De raadsvergadering van de gemeente Asten op dinsdag 6 november begon precies op tijd om 17.00 uur. De bode brengt een grote glazen bol naar de burgemeester met alle namen erin van de raadsleden. De burgemeester trekt traditiegetrouw één naam. Bij deze fractie beginnen de beraadslagingen. Deze keer is dat bij D66.....
Lees verder »

25 sep 2012 - VVD Someren-Asten feliciteert Anouchka van Miltenburg
Het bestuur van de VVD Someren-Asten feliciteert Anouchka van Miltenburg met haar uitverkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Vandaag koos de Tweede kamer Van Miltenburg, vice fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, tot Kamervoorzitter. Van Miltenburg moest het opnemen tegen Gerard Schouw (D66) en Khadija.....
Lees verder »

26 aug 2012 - VVD Brabant trapt campagne succesvol af in Oss
Het van oudsher rode Oss kleurde zondag 26 augustus oranje-blauw. In de stad waar de partijburelen van concurrent SP zijn, kwam de VVD Brabant bijeen om haar campagne het officiële startsein te geven. Onder leiding van onze kamerleden Cora van Nieuwenhuizen (#13 Oisterwijk) en Klaas Dijkhoff (#16 Breda) ging een.....
Lees verder »

26 jun 2012 - Voorjaarsnota 2012
Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2012 vond de bespreking plaats van de voorjaarsnota van de gemeente Asten. Deze voorjaarsnota bevat twee scenario's, waarbij VVD Asten duidelijk kiest voor scenario #1 en niet voor scenario #2, dat uitgaat van lastenverzwaring door middel van verhoging van de OZB. Een aardig detail is dat.....
Lees verder »

10 dec 2011 - Visie Energie 2050 (Platformbijeenkomst VVD-regio ZO-Brabant)
"Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben". Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke energievormen de komende decennia zullen overleven. Inzicht in techniek en kosten zijn noodzakelijk om een goed beeld te.....
Lees verder »

24 apr 2009 - Waarom Haags als het Brabants kan!
Premier Balkenende liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat 'een kip die aan het broeden is niet gestoord moet worden'. De premier, de twee vice-premiers en fractievoorzitters van de regeringspartijen hebben weken om de tafel gezeten om een akkoord te bereiken over de aanpak van de crisis in Nederland. De onderhandelingen.....
Lees verder »

7 mrt 2009 - Platformbijeenkomst in het teken van Water en Milieu
De platformbijeenkomt van 7 maart stond geheel in het teken van de onderwerpen Water en Milieu. Gastspreker Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, nam het onderwerp Water voor zijn rekening. Onno Hoes, VVD gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, lichtte vervolgens zijn beleid inzake water en.....
Lees verder »