AGENDA VVD ASTEN

Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Voorjaarscongres VVD (dag 1)
Nadere informatie volgt
Voorjaarscongres VVD (dag 2)
Nadere informatie volgt
Openbare Raadsvergadering (Vaststelling Voorjaarsnota 2020 e.v. jaren)
(agenda en stukken)  ¹)


¹) U moet zelf doorklikken in het overzicht op de gewenste datum. De agendas en stukken
   verschijnen in de regel ± 14 dagen voor genoemde datums.

20-03-2019  07.30u

21-03-2019  20.30u

25-03-2019  20.00u

26-03-2019  20.00u

28-03-2019  20.00u

16-04-2019  20.00u

02-05-2019  20.30u

06-05-2019  20.00u

07-05-2019  20.00u

09-05-2019  20.00u

21-05-2019  20.00u

23-05-2019  07.30u

06-06-2019  20.30u

11-06-2019  20.00u

12-06-2019  20.00u

13-06-2019  20.00u

14-06-2019  17.00u

15-06-2019  10.00u

25-06-2019  17.00u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT