AGENDA VVD ASTEN

Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Algemene Ledenvergadering VVD-netwerk Peelland
Locatie: Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 te 5711 EK Someren
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Voorjaarscongres (Festival) VVD landelijk (agenda en praktische informatie)
Locatie: Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15 te 1431 BA Aalsmeer
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering (Vaststelling Voorjaarsnota 2020 e.v. jaren)
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Tweedaags Democratiefestival op 30 en 31 augustus (organisatie: VNG)
Locatie en alle verdere informatie: klik op de hierboven aangegeven link
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding begrotingsvergadering 5 nov.)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Raadsvergadering (Vaststellen Begroting 2020)
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum. De gementelijke
   website biedt het publiek geen langetermijn overzichten (meer) aan. In de regel publiceert
   zij de stukken ± 2 weken voor de vergadering.

21-05-2019  20.00u

23-05-2019  07.30u

29-05-2019  20.00u

06-06-2019  20.30u

11-06-2019  20.00u

12-06-2019  20.00u

13-06-2019  20.00u

15-06-2019  12.00u

25-06-2019  20.00u

02-07-2019  17.00u

29-08-2019  20.30u

30-08-2019  09.00u

02-09-2019  20.00u

03-09-2019  20.00u

05-09-2019  20.00u

17-09-2019  20.00u

03-10-2019  20.30u

07-10-2019  20.00u

08-10-2019  20.00u

10-10-2019  20.00u

22-10-2019  20.00u

31-10-2019  20.30u

05-11-2019  20.00u

21-11-2019  20.30u

25-11-2019  20.00u

26-11-2019  20.00u

28-11-2019  20.00u

10-12-2019  20.00u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT