AGENDA VVD ASTEN

Fractievergadering met de achterban (voorbereiding op komende vergadercyclus)
Locatie: Wolfsberg 69 in Asten
Openbare Commissievergadering Burgers
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering AZ en C
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering (vaststelling Voorjaarsnota)
(agenda en stukken)

*) In verband met de coronacrisis en de door het bevoegde gezag aangekondigde
   maatregelen zijn de eerste tijd allerlei bijeenkomsten en vergaderingen beperkt
   toegestaan. Wij verzoeken u dit in acht te willen nemen.

11-06-2020  20.30u

15-06-2020  20.00u

16-06-2020  20.00u

18-06-2020  20.00u

30-06-2020  20.00u

07-07-2020  20.00u
DATUM EN TIJD
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)