NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD ASTEN

6 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Slechts een klein tekort in de meerjarenbegroting in 2021. Van "Asten in Evenwicht" naar "Samen op weg naar een duurzaam Asten!" lijkt en heleboel gaten in de weg te hebben. De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna 1 miljoen euro in 2022. Dat is een zorgelijke.....
Lees verder »

6 nov 2018 - Grip op het Sociaal Domein
De gemeente Asten werd in 2017 geconfronteerd met een fors tekort op het Sociaal Domein. Bij de behandeling
van de Begroting 2018 heeft de raad daarom op 7 november 2017 unaniem een amendement aangenomen met
als onderwerp 'Sturing op tekorten sociaal domein'. De raad wilde nadrukkelijker gaan sturen op werkwijze en.....
Lees verder »

6 nov 2018 - We maken er toch geen potje van?
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Een klein tekort in de meerjarenbegroting 2021. Maakt dit college er een potje van? Van "Asten in Evenwicht" naar "Samen op weg naar een duurzaam Asten!" lijkt een heleboel gaten in de weg te hebben. De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna € 1 mln in 2022. Een zorgelijke.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

20 mrt 2018 - Maak kennis met Ton van Egmond
Mijn naam is Ton van Egmond. Ik ben lijsttrekker voor de VVD in Asten. Ik ben al sinds begin jaren 80 lid van de VVD. Ik ben een echte doener en ik ben er trots op in de gemeenteraad te zitten, waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. Velen kennen mij natuurlijk al. Vanuit de politiek, het wijnproeven of het duiken. Toch wil ik.....
Lees verder »

17 mrt 2018 - De laatste loodjes...
• De Speerpunten Top 3 van de Astense VVD, verwoord door Ilse.
• Als u het gemist heeft kunt u het Lijsttrekkersdebat van Siris-TV nogmaals bekijken.
Mini Dorpsquiz van Ilse van Oosterhout-Swinkels.
Klik op één van bovenstaande links »

17 mrt 2018 - Maak kennis met Angelo Lingg
Als nummer 6 van de VVD lijst mg ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Angelo Lingg en ik ben met Marlene
Schiks getrouwd. We hebben twee studerende dochters in Utrecht. Dit geeft mij ruimte om politiek actiever te zijn.
Ik ben al jaren lid van de VVD en op de achtergrond word ik betrokken bij de besluitvorming rondom de.....
Lees verder »

16 mrt 2018 - Maak kennis met Ilse van Oosterhout-Swinkels
Mijn naam is Ilse van Oosterhout-Swinkels. Getrouwd met Ronny en moeder van twee jongens. Samen wonen
wij in het buitengebied van Asten. Sinds 4 jaar ben ik bij de politiek betrokken. De afgelopen jaren heb ik als burgercommissielid bij de commissie Ruimte de VVD stem mogen laten horen. Naast de politiek ben ik.....
Lees verder »

12 mrt 2018 - Maak kennis met Hans van Strijp
Vrijwel direct na mijn geboorte, 61 jaar geleden, verhuisden mijn ouders van Venlo naar Eindhoven. Hier ben ik opgegroeid, naar de lagere en middelbare school gegaan en heb ik mijn vrouw leren kennen. Ik kom uit een gezin
met drie kinderen; een oudere broer en een jongere zus. Mijn beide ouders zijn inmiddels overleden; mijn broer.....
Lees verder »

9 mrt 2018 - Ilse en Ton nemen nog wat punten met u door
VVD Asten doet -- het kan u niet zijn ontgaan -- mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Ilse van Oosterhout-Swinkels, al enige tijd als niet-raadslid actief in de 'Commissie Ruimte', en lijsttrekker Ton van Egmond nemen de speerpunten van de partij nog even met u door.....
Kijk verder »

9 mrt 2018 - Maak kennis met Jan Bazuin
Vanaf 2004 heb ik mij actief ingezet voor de Astense VVD. Vanaf 2006 als raadslid en sinds 2014 als burger-
commissielid. Ook de komende periode zal ik weer mijn bijdrage leveren aan een financieel gezonde en leefbare
gemeente en daarom heb ik mijzelf weer verkiesbaar gesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.....
Lees verder »

6 mrt 2018 - Maak kennis met Frans Janssen
Vanaf 2010 heb ik mijzelf politiek actief ingezet voor de Astense VVD. Daar kwam in het voorjaar van 2015 een
einde aan. Wij zijn toen met ons gezin verhuisd naar Curaçao. Mijn vrouw Fransjesca is daar geplaatst als
Aalmoezenier op de Marine Basis Parera en zelf ben ik als Installatiemanager verantwoordelijk voor de uitbr.....
Lees verder »

1 mrt 2018 - De mens achter onze lijsttrekker, Ton van Egmond
Velen van u kennen Ton van Egmond als fractievoorzitter van de VVD in de raad van Asten, anderen kennen hem als interimmanager/adviseur, levensgenieter en vinoloog en maar weinigen weten dat duiken zijn grote passie is. Wij volgden hem tijdens zijn ochtendroutine als hij een dagje gaat duiken.
Lees verder »

26 feb 2018 - De verkiezingskoorts neemt toe....
De posters hangen, de sandwichborden zijn geplaatst, de advertentie op SIRIS-TV loopt, de stemwijzers gereed, kortom, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is losgebarsten. Met deze groep kanjers gaan we als Astense VVD op weg naar een klinkende overwinning. Stem VVD!
Lees verder »

30 nov 2017 - VVD Asten heeft kandidatenlijst vastgesteld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november hebben de leden van de Astense VVD met unanimiteit
de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.
Bestuur en fractie van VVD Asten gaan met deze lijst en met een gedegen programma (dat binnen afzienbare.....
Lees verder »

7 nov 2017 - Begroting 2018, een topbegroting
Het economische tij is ons gunstig gezind. Asten vaart er wel bij. De begroting voor 2018 is sluitend en ook de meerjarenbegroting ziet er goed uit. Een klein tekort in 2021. Dat komt wel goed. Het coalitieakkoord 2014-2018 “Asten in Evenwicht” loopt ten einde en daarin staat dat Asten financieel gezond wil blijven. Voor de VVD een..…
Lees verder »

5 jul 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2017
Voor ons ligt de laatste voorjaarsnota voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een voorjaarsnota, die er uit-springt ten opzichte van de eerdere voorjaarsnota’s. De voorjaarsnota is helder, geeft duidelijk richting en is ambi-tieus. Het gaat uitstekend met de gemeente Asten. Compliment overigens aan AB. Geen papier, ik hou wel.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Asten bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

8 nov 2016 - Het economische tij is ons gunstig gezind
Asten vaart er wel bij. De begroting voor 2017 is sluitend en ook de meerjarenbegroting ziet er goed uit. Wij willen de ambtenaren bedanken en complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de technisch toelichting was duidelijk. Het lijkt vanzelfsprekend, maar wij realiseren ons dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is. De.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

5 jul 2016 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016
Evenals de voorgaande jaren wil de VVD het college complimenteren. De Voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven. Natuurlijk ook complimenten voor de betrokken ambtenaren. Ook de extra technische informatieavond stellen wij nog steeds zeer op prijs. Voor ons ligt een stuk dat helder en duidelijk de richting.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren '80 en '90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD-netwerk Peelland
De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van
de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

18 feb 2016 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Asten alweer meer dan vier jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze website.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Sluitende begroting 2016, conservatief en terughoudend
De VVD maakt het college de complimenten voor de sluitende begroting. Wij willen de ambtenaren complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de technisch toelichting was helder en maakte een aantal zaken duide-lijk. De begroting is wederom conservatief, behoudend en terughoudend opgesteld. Om deze sluitend te krijgen.....
Lees verder »

7 jul 2015 - Voorjaarsnota 2015: een frisse aanpak
De VVD wil het college complimenteren met de aanpak en de wijze waarop de voorjaarnota 2015 tot stand is gekomen. De voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven. Wij maken soms opmerkingen over het democra-tische draagvlak van besluiten die door ons als raad moeten worden genomen. Hier is door het project.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

15 jun 2015 - Koninklijke onderscheiding voor Bart Verhees
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun laatste vergadering van de bestuursperiode 2011-2015 afscheid genomen van 32 Statenleden, onder wie Bart Verhees uit Someren, die namens de VVD vier jaar lang (2011-2015) zitting had in de Staten. Bart Verhees (53) ontving bij zijn afscheid de Koninklijke onderscheiding.....
Lees verder »

15 jun 2015 - Jan van den Boomen benoemd tot erelid VVD Someren-Asten
Tijdens een bijeenkomst van de VVD Someren-Asten in Hotel Centraal (Someren) is Jan van den Boomen in het zonnetje gezet. In mei 2005 is Jan toegetreden tot het bestuur van VVD Someren-Asten en vanaf november dat
jaar tot 15 juli 2010 is hij vicevoorzitter geweest. In juli 2010 werd Jan gekozen en benoemd tot voorzitter.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »