ACHTERBANVERGADERINGEN VAN DE VVD ASTEN
De achterbanvergaderingen (soms ook fractieberaad genoemd) van de VVD Asten zijn in principe altijd openbaar. De fractie nodigt de inwoners van alle kernen van de gemeente Asten dan ook graag uit om ideeën, zienswijzen en wensen met de fractie (raads- en commissieleden) te delen.

Deze vergaderingen, die in de regel op de donderdagavond, voorafgaande aan de commissie-vergadercyclus plaatsvinden en om 20.30 uur beginnen, worden doorgaans afwisselend georganiseerd bij onze actieve leden. U leest in de agenda steeds de actuele locatie.

We nodigen u van harte uit om van de geboden gelegenheid gebruik te maken zodat we op die manier beter uw wensen leren kennen en uw belangen kunnen vertegenwoordigen in de raad. Het maakt niet uit of u een onderwerp wilt bespreken dat is geagendeerd in de aansluitende commissievergadering of niet. In het laatste geval is het wel raadzaam, vooraf contact op te nemen met de fractie (zie hieronder).

Wij zien u als inwoners graag bij onze achterbanvergaderingen en verwelkomen u met een kopje koffie of thee.

Ton van Egmond
Fractievoorzitter VVD Asten
Tel.: 0493-845027 / 06-23938510
Stuur me een mail